ภาพสถานที่

วังวินด์เซอร์

6 กรกฎาคม 2561

วังวินด์เซอร์ หรือ วังประทุมวัน, วังกลางทุ่ง, วังใหม่


ภายในอาคารจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ

4 มกราคม 2559

ภายในอาคารจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ

การสร้างทางรถไฟ

4 มกราคม 2559

การสร้างทางรถไฟ

คลองแสนแสบ

4 มกราคม 2559

คลองแสนแสบ


สถานีวิทยุกรุงเทพ ศาลาแดง

4 มกราคม 2559

สถานีวิทยุกรุงเทพ ศาลาแดง

บ้านพระยาสรรพการหิรัญกิจ

4 มกราคม 2559

คนซ้าย พระพรหมาภิบาล (บิดา) คนขวา พระสรรพการหิรัญกิจ(บุตร)

พระที่นั่งอนันตสมาคม

4 มกราคม 2559

พระที่นั่งอนันตสมาคม