สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Muse Mag Online Vol. 21 : ลูกทุ่ง 2019

Muse Idol : ปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์ ดนตรีนั้นคือชีวิต และจังหวะลิขิตลูกทุ่งสายโจ๊ะ

11 กรกฎาคม 2562

ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับทั้งหลายมาล้อมวงนั่งฟังเรื่องราวของจังหวะดนตรีที่เปลี่ยนชีวิตเด็กหนุ่มคนนี้ ไม่ว่ากัน…ถ้าคุณจะอยากคล้องพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้เขาเมื่ออ่านจบ

Muse Plus : กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน

7 สิงหาคม 2562

รายการเกมโชว์เพลงลูกทุ่งยุคใหม่…ความสุขที่ให้มาพร้อมเสียงเพลงและพลังมวลชน


Muse Forward : หลากหลายความบันเทิงบนแก่นของภูมิปัญญาท้องถิ่นนิยม

12 กรกฎาคม 2562

หัวใจของการสืบสานความบันเทิงและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากอดีตอยู่ที่การถอดรหัสแก่นสารความบันเทิงนั้นๆ แล้วมาเชื่อมโยงไปกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และนี่คือตัวอย่างเรื่องราวความบันเทิงมากมายที่อยู่ภายใต้กรอบของความเป็นท้องถิ่นนิยม