1.    >  
  2. บริการของเรา   >  
  3. Muse Shop

Muse Shop ร้านจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก
ภายในร้านนำเสนอความเป็นมิวเซียมสยามในแง่มุมต่างๆผ่านของที่ระลึกในหลากหลายรูปแบบ เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องเขียน เครื่องประดับ มีมุม DIY เล็กๆ ให้ลูกค้าสามารถประดิษฐ์ของที่ระลึกได้ด้วยตัวเองรวมไปถึงจำหน่ายหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ ได้แก่วารสารมิวเซียมสยามและหนังสือในหมวดประวัติศาสตร์อื่นๆ