1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. มิวเซียมติดล้อ ส่งท้ายปีปักหลัก จ.อุตรดิตถ์ ถึงปลายปี 2562

20


ก.พ. 2563


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

13

ธ.ค.

มิวเซียมติดล้อ ส่งท้ายปีปักหลัก จ.อุตรดิตถ์ ถึงปลายปี 2562

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี

            อุตรดิตถ์ 12 ธันวาคม 2561 – มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ชุด “เรียงความประเทศไทย” เดินหน้าต่อเนื่องเพื่อขยายองค์ความรู้ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum) ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ด้วยการย่อยสาระประวัติศาสตร์ไทยใส่ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนาน กระชับ และง่ายต่อความเข้าใจของคนทุกเพศทุกวัย “ให้ทุกการเรียนรู้ สนุกกว่าที่คิด” ตลอดระยะเวลา 10 ปี (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 ถึงปัจจุบัน) มิวเซียมติดล้อดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  43 จังหวัด มีหน่วยงานความร่วมมือ จำนวน 188 หน่วยงาน มีผู้เข้าชมมากกว่า 5 แสนกว่าคน ในส่วนของมิวเซียมติดล้อ ชุด “เรียงความประเทศไทย” ผู้ชมจะได้สัมผัสประการณ์เรียนรู้กับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตทั้ง 5 ตู้ ได้แก่ ตู้ที่ 1 ไทยแท้ ตู้ที่ 2 เปิดตำนานสุวรรณภูมิ ตู้ที่ 3 สยามประเทศ ตู้ที่ 4 กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยุธยา และตู้ที่ 5 กำเนิดประเทศไทย

 

            ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบค้นวัฒนธรรมท้องถิ่น การแปลความและสื่อความหมาย” การบรรยายในหัวข้อเรื่องดังนี้  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด Discovery Museum , ถอดประสบการณ์ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ,  การจัดทำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ การแปลความและสื่อ ,  การจัดการข้อมูลโบราณวัตถุในรูปแบบ 3Dเพื่อการ และ ถอดบทเรียนและสรุปผลการเรียนรู้การแปลความและสื่อ ณ  ศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

            มิวเซียมสยาม ได้กำหนดจัดแสดงมิวเซียมติดล้อชุด “เรียงความประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 –  31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 –17.00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันจันทร์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดวันอังคารถึงวันเสาร์ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้เวลาเข้าชมนิทรรศการและทำกิจกรรม รอบละประมาณ 60 – 90 นาที ในกรณีเข้าชมเป็นกลุ่มสามารถเข้าชมได้ไม่เกิน 100 คนต่อรอบ สอบถามเพิ่มเติมและจองรอบเข้าชม(หมู่คณะ) ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 099 552 1589