1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. มิวเซียมสยาม จัดงาน “มิวเซียม ฟอรั่ม 2018”

26


พ.ค. 2563


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

6

ส.ค.

มิวเซียมสยาม จัดงาน “มิวเซียม ฟอรั่ม 2018”

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี

            มิวเซียมสยาม ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ฟิลิปปินส์ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (GOETHE-INSTITUT Thailand) ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SPAFA) ตลอดจนภาคีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จัดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์อาเซียน “ASEAN Museum Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “สื่อในพิพิธภัณฑ์” หรือ “Museum Media”

 

            โดยงานดังกล่าวมีการพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับการใช้สื่อประเภทต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ อาทิ กลยุทธสื่อพิพิธภัณฑ์ สำหรับการเชื่อมต่อพิพิธภัณฑ์กับผู้ชมชาวเมารี โดย พัวไฮว แครนส์ ภัณฑารักษ์และหัวหน้ากลุ่มงานวัฒนาธรรมชาวเมารี พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ที่นำเสนอการใช้สื่อพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับนิทรรศการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และ พิพิธภัณฑ์ทันสมัย กับข้อท้าทายในโลกดิจิตัล โดย ฮันส์ดีเทอร์ ฮาน อดีตภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ชาวยิว ประเทศเยอรมัน ที่แนะนำการใช้สื่อพิพิธภัณฑ์ท่ามกลางข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิตัล เป็นต้น

 

            พร้อมโชว์ตัวอย่างสื่อพิพิธภัณฑ์ โดยมิวเซียมสยาม อาทิ หุ่นจำลองนางกวัก และคำบรรยายอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา เกมกระดานประกอบนิทรรศการ ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจ และให้ผู้เข้าชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ ตลอดจนเทคโนโลยีสื่อเสมือน (AR) ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับตัวนิทรรศการ สร้างความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เข้าชมให้ร่วมสนุกไปกับนิทรรศการ ทั้งนี้ การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ในอาเซียน ASEAN Museum Forum 2018 : Museum Media กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ