สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. การเรียนรู้เคลื่อนที่ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จังหวัดเลย

08


พ.ค. 2564


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

27

ก.ค.

การเรียนรู้เคลื่อนที่ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จังหวัดเลย

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี

ยกขบวนขนความสนุกมาหาน้องๆ !!! กิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” ชุด “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน”สนุกไปกับกิจกรรม ตื่นเต้นกับการจัดแสดงที่ทันสมัย  เติมเต็มสาระพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแบบมิวเซียมสยาม

 

Muse Mobile หรือ “มิวเซียมติดล้อ” ออนทัวร์ทั่วเมืองไทย สร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่เด็กและเยาวชนด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิด พร้อมกระตุ้นท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 38 จังหวัด ในภูมิภาคต่างๆ โดยสถาบันฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 149 หน่วยงาน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในทุกภูมิภาคที่เข้าชมชุดนิทรรศการมากกว่า 500,000 คน และขณะนี้...ได้เคลื่อนล้อมาจ่อคิวอยู่ที่จังหวัดเลยเรียบร้อยแล้ว ได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการนี้กับทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 

นิทรรศการ “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” สนุกกับอดีต สุดขีดเรื่องปัจจุบัน ตามทันเรื่องอนาคต จัดตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2560 ทุกอังคาร – วันเสาร์  เวลา 09.00 –17.00 น. (ปิดวันอาทิตย์ –วันจันทร์) และหยุดนักขัตฤกษ์ เข้าชมฟรี!! ณ ลานหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย