1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. มิวเซียมสยามจัดเวทีนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองตราดผ่านหลักฐานสำคัญ ภายใต้ชื่อ “หลักฐานอ่านเมือง”

30


ม.ค. 2563


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

29

ก.ย.

มิวเซียมสยามจัดเวทีนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองตราดผ่านหลักฐานสำคัญ ภายใต้ชื่อ “หลักฐานอ่านเมือง”

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินโครงการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะ มีแผนงานจัดเก็บข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของทุกจังหวัดในประเทศไทยและนำเสนอองค์ความรู้ดังกล่าวในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีความทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ทันโลกปัจจุบัน รองรับการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน ตามแนวคิดและปรัชญาของ สพร. ได้เผยแพร่ออกสู่ทุกภูมิภาคและมุ่งตรงเข้าหาเด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เริ่มต้นที่จังหวัดตราดเป็นแห่งแรก ในชื่อ “หลักฐานอ่านเมือง”  

 

โดยมิวเซียมสยามได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลักฐานจากสถานที่ คน สิ่งของและโบราณวัตถุ แบ่งเวลาตามยุคสมัยที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ขึ้นในจังหวัดตราด จนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเป็นจังหวัดตราดในปัจจุบัน เวทีนำเสนอข้อมูลครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ตราด โดย คุณปรมินทร์ เครือทอง (ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ) ในหัวข้อ “ปฐมบท : ประวัติศาสตร์เมืองตราด” และ คุณธนัท ชยพัทธฤทธี (ทีมงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ) ในหัวข้อ “นำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองตราดผ่านหลักฐานสำคัญ” พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ด้วย