1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. "เพลินบุ๊ค" คู่มือเที่ยวแหล่งเรียนรู้รอบบุรีรัมย์ พร้อมให้ดาวโหลดแล้ววันนี้

10


ธ.ค. 2562


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

9

ส.ค.

"เพลินบุ๊ค" คู่มือเที่ยวแหล่งเรียนรู้รอบบุรีรัมย์ พร้อมให้ดาวโหลดแล้ววันนี้

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

พร้อมให้ดาวโหลดแล้ว! คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำภายใต้แนวคิด Play + Learn = Plearn (เพลิน) ประกอบด้วย 79 กิจกรรม ที่จัดระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2559 จาก 36 หน่วยงาน ภายใต้ 6 กระทรวง มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน แบ่งชุดองค์ความรู้เป็น 5 หมวด ประกอบด้วย หมวดเพลินประวัติศาสตร์, หมวดเพลินมหรสพ ประเพณีและวัฒนธรรม , หมวดเพลินศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาอาหาร, หมวดเพลินธรรมชาติวิทยา และหมวดเพลินเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ส่องแสงลอด15ช่องประตูที่ปราสาทพนมรุ้ง,การประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง,นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ชุด อัจฉริยะภาพตัวตนคนอีสานเป็นต้น ให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน 

ดาวโหลด เพลินบุ๊ค ได้ที่นี้