สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. คณะกรรมการบูรณาการ เปิดตัวโครงการ “Museum 4.0”

08


พ.ค. 2564


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

7

มิ.ย.

คณะกรรมการบูรณาการ เปิดตัวโครงการ “Museum 4.0”

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เปิดตัวโครงการ “มิวเซียม 4.0” สร้างมิติใหม่พิพิธภัณฑ์ไทย พร้อมตั้งเป้าคนไทยรวมถึงส่งเสริมให้ชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยมากขึ้น

 

“มิวเซียม 4.0” มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของวงการพิพิธภัณฑ์ไทยผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน พร้อมนำร่องเปิดตัว 2 โครงการ ได้แก่ เว็บไซต์ “มิวเซียมไทยแลนด์” และ “บัตรมิวสพาส” บัตรเดียวเที่ยวได้ถึง 54 พิพิธภัณฑ์ทั่วไทย 

 

พีธีเปิดได้รับเกียรติจากท่าน รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กล่าวเปิดงานในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ /กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ กล่าวรายงานถึงที่มาที่ไปของโครงการดังกล่าว นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันทำพีธีเปิดตัว “มิวเซียม 4.0”   โดย  นายราเมศ พรหมเย็น ยังนำเสนอวิธีการใช้“www.museumthailand.com” พร้อมทั้งอธิบายภาพรวมในหัวข้อต่างๆ  ที่น่าสนใจ

 

รัฐบาลซึ่งมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของไทย ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจึงได้เปิดตัวโครงการ“มิวเซียม 4.0 (Museum 4.0)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของวงการพิพิธภัณฑ์ไทย ให้มีความทันยุคทันสมัยและเป็นระบบเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความร่วมมือจาก 18 หน่วยงาน ภายใต้คณะกรรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

 

ในปี 2559 นี้ ภายใต้โครงการดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้นำร่องเปิดตัว 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการเว็บไซต์ “มิวเซียมไทยแลนด์” หรือ “www.museumthailand.com” ขึ้น ให้เป็น “Museum Community” หรือศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ การให้บริการ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้หลักๆ ทั่วประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาสืบค้นข้อมูล และรับทราบข่าวสารอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ทั้งมุ่งสร้างพื้นที่ออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น ผ่านเว็บเพจที่ถูกออกแบบมาให้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในวงกว้าง รวมทั้งมีการเปิดให้บริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Museum Thailand ด้วยเช่นกันโดยในระยะต้นได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จำนวน 331 แห่ง.โครงการ“บัตรมิวสพาส (Muse Pass)” บัตรมิวสพาสบัตรเดียวสามารถใช้เที่ยวชมและรับสิทธิพิเศษจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการถึง 54 แห่ง ในราคาเพียง 199 บาท โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะหันมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมากขึ้นด้วย

โดยคณะกรรมการฯ มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “มิวเซียม 4.0” จะช่วยหล่อหลอมอาวุธทางปัญญาให้กับคนในสังคมไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติได้ ได้ดำเนินกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนใน 2 โครงการนำร่อง ได้แก่ ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต และติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน เพื่อสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน

 

ทั้งนี้ www.museumthailand.com รองรับการใช้งานบนทุกบราวเซอร์ และได้รับการออกแบบให้เป็น Mobile Friendly อีกทั้งผู้ใช้บริการสามารถในงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทั้งในระบบ iOSและ Android เพียงพิมพ์คำว่า “Museum Thailand”