1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. รวมพลังคนพิพิธภัณฑ์ไทยกับงาน "รักชาติ เฟสติวัล"

26


พ.ค. 2563


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

1

มิ.ย.

รวมพลังคนพิพิธภัณฑ์ไทยกับงาน "รักชาติ เฟสติวัล"

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ รวมพลังคนพิพิธภัณฑ์ไทยกับงาน "รักชาติ เฟสติวัล" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถาน ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศกว่า 40 แห่ง จัดกิจกรรม “รักชาติ เฟสติวัล” ภายใต้แนวคิด “หลากหลาย รวมเป็นหนึ่ง” มหกรรมที่รวบรวมนิทรรศการ, เสวนา, กิจกรรมจากหลากหลายพิพิธภัณฑ์ มาไว้ในงานเดียว เต็มอิ่มทั้งความรู้ ความสนุก และความอิ่มอร่อยจากร้านอาหารและสินค้า OTOP จากทั่วประเทศให้เลือกชอป กันอย่างจุใจ โดยมีจุดประสงค์ที่จะบูรณาการแห่งความเป็นชาติ ให้แต่ละพิพิธภัณฑ์และสถานศึกษาจัดนิทรรศการ ซึ่งมีเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทย โดยสามารถนำเสนอผ่านแง่มุมความเป็นชาติไทย เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หันกลับมาสนใจงานพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

สำหรับงาน ‘รักชาติ เฟสติวัล’ ได้มีการรวบรวมนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์จาก 40 แห่ง ทั่วประเทศ มาร่วมจัดแสดง และจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น การฟังเสวนา, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย , กิจกรรม Workshop ฯลฯ ให้ผู้ร่วมงานได้สนุกกับนิทรรศการอย่างหลากหลาย เสมือนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จากทั่วประเทศในงานเดียว และภายในงานยังมีตลาดนัดสินค้า OTOP ให้ได้เลือก ชม ชิม ชอปกันอย่างจุใจ สนุกได้ทั้งครอบครัว