1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. Museum Family จัดกิจกรรม เสวนา “คำไทย ใครทำ : หลากหลาย คือ ไทยแท้ “

10


ธ.ค. 2562


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

31

มี.ค.

Museum Family จัดกิจกรรม เสวนา “คำไทย ใครทำ : หลากหลาย คือ ไทยแท้ “

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี

เสวนา เรื่อง “คำไทย ใครทำ : หลากหลาย คือ ไทยแท้ “ โดย คุณพาฉัตร ทิพทัส นักจัดการความรู้อาวุโส มิวเซียมสยาม
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้แก่น้องๆ นักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรชัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้กิจกรรมเกิดขึ้นจากความร่วมมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ Museum Family นอกจากงานเสวนาแล้ว ยังมีการสาธิตทำเสื้อคำไทย ใครทำ และกิจกรรมตัดกระดาษพวงมะโหดให้ได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย