1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. มิวเซียมสยามจับมือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ลงนามความร่วมมือ โครงการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

30


ม.ค. 2563


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

24

มี.ค.

มิวเซียมสยามจับมือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ลงนามความร่วมมือ โครงการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี

ลงนามความร่วมมือ โครงการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
โดย มิวเซียมสยามและกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ อาคารราชนาวิกสภา ทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พลเรือโทพิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ นาวาเอกสุรเชษฏ์ ถาวรขจรศิริ ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้อานวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ หวังขยายองค์ความรู้ให้เกิดผลมากที่สุด เข้าถึงประชาชน ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม