1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. สพร. จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ ศศป.

02


มิ.ย. 2563


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

1

ม.ค.

สพร. จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ ศศป.

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี

ในวันที่ 19มีนาคม 2558 ทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ลงนามMOU ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum family) ระหว่าง นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียรรู้แห่งชาติ และ นางพิมพาพรรณ ชาญศลิป์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชพีระหว่างประเทศ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และในวันเดียวกันนี้ ศศป. ยังได้เปิดงาน เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ “International Innovative Craft Fair 2015” ซึ่งเป็นการจัดแสดงงานศิลปะและงานฝีมือผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีกิจกรรม DIY & Workshop ที่จัดขึ้นโดยการสนับสนุนศิลปะและหัตถกรรมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) อีกด้วย