1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. ข่าวสาร   >  
  6. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Museum Family ปี 3

08


ก.ค. 2563


ข่าวสารของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

1

ม.ค.

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Museum Family ปี 3

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้วัฒธรรมอันดามัน พิพิธภัณฑสถานคลองท่อม และพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Museum Family ปี3 เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒธรรม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา