15


ธ.ค. 2562

ข่าวสาร


คณะผู้บริหารจากพิพิธภัณฑ์ไทเปเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม

18 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้บริหารจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระราชวังเก่าสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม