10


ธ.ค. 2562

ข่าวสาร


คณะกรรมการบูรณาการ เปิดตัวโครงการ “Museum 4.0”

7 มิถุนายน 2559

สร้างมิติใหม่พิพิธภัณฑ์ไทย พร้อมตั้งเป้าคนไทยรวมถึงส่งเสริมให้ชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยมากขึ้น