1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. เชียงราย   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

เชียงราย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

702 ถนนพหลโยธิน เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150

0-5377-7102

0-5377-7102

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 10 บาท,ชาวต่างชาติ 30 บาท, นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุสามเณร และแขกทางราชการเข้าชมฟรี จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน ต้องมีหนังสือขออนุญาตเข้าชมกรณีเป็นหมู่คณะ

การเดินทางถึงพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เดิมใช้ศาลาหลังเก่าของเจดีย์หลวงเป็นอาคารจัดแสดงหลังแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 ได้รับการประกาศเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือต่อมาในพ.ศ.2524 จึงย้ายศิลปะโบราณวัตถุออกจากอาคารจัดแสดงหลังแรกไปจัดแสดงอาคารหลักหลังใหม่ ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จัดแสดงนิทรรศการถาวรประวัติและวิวัฒนาการ วิถีชีวิต กลุ่มชนเผ่า วัฒนธรรม และระเพณี จัดแสดงวัตถุสะสม อาทิ เปลวรัศมี ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21 และหน้ากาล ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19 -20 ปูนปั้นประดับเจดีย์วัดป่าสัก

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เดิมใช้ศาลาหลังเก่าของเจดีย์หลวงเป็นอาคารจัดแสดงหลังแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 ได้รับการประกาศเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือต่อมาในพ.ศ.2524 จึงย้ายศิลปะโบราณวัตถุออกจากอาคารจัดแสดงหลังแรกไปจัดแสดงอาคารหลักหลังใหม่ ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จัดแสดงนิทรรศการถาวรประวัติและวิวัฒนาการ วิถีชีวิต กลุ่มชนเผ่า วัฒนธรรม และระเพณี จัดแสดงวัตถุสะสม อาทิ เปลวรัศมี ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21 และหน้ากาล ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19 -20 ปูนปั้นประดับเจดีย์วัดป่าสัก

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น และวัดต่างๆ ในบริเวณเมืองโบราณเชียงแสน

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางชลธิชา ศรีอาคะ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล