1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. สตูล   >  
  7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

สตูล

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนสตูลธานี ซอย 5 (ตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล) สตูล 91000

0-74723140

0-7472-3140

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 2) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 3) บุคคลทั่วไป 4) นักท่องเที่ยวในประเทศ 5) นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 6) ศิลปิน 7) นักวิชาการ นักวิจัย

ค่าเข้าชม

คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

คฤหาสน์กูเด็น ชาวบ้านเรียกคฤหาสน์หลังนี้ว่า ‘ศาลากลางเก่า’ เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล รูปทรงเป็นอาคารตึก 2 ชั้น ตัวอาคารเป็นแบบตะวันตก หลังคาทรงปั้นหยา ประตูหน้าต่างรูปโค้งแบบสถาปัตยกรรมโรมัน หลังคาแบบไทย บานหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ชิ้นเล็กๆ เป็นเกล็ดแนวนอน หลังคากระเบื้องดินเผารูปกาบกล้วย ช่องลมหน้าบันตกแต่งรูปดาวสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม คฤหาสน์กูเด็น เดิมเป็นจวนของอำมาตย์ตรี พระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น บินตำมะหง) เจ้าเมืองสตูล สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2411 – 2459 โดยพระยาภูมินารถภักดี หรือ ตวนกูบาฮารุตดิน บินตำมะหง เจ้าเมืองในสมัยนั้น สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่มิได้ประทับแรม ต่อมาจึงใช้เป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล กระทั่งในสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484) อาคารหลังนี้ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่นหลังจากนั้น ในพ.ศ.2537 กรมศิลปากรได้บูรณะปรับปรุงอาคารคฤหาสน์กูเด็น และดำเนินการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ.2540 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูลแบ่งพื้นที่จัดแสดงเรื่องราวภูมิหลังเมืองสตูลด้านต่างๆ อาทิ สภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา เรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญของชาวซาไก เรื่องราวของเกาะตะรุเตา รวมถึงโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสตูล

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ภาพที่ 1 ห้องจัดแสดงวิถีชีวิต การละเล่นชาวสตูล ภาพที่ 2 ประติมากรรมครึ่งตัวพระยาภูมินารถภักดี ภาพที่ 3-4 จำลองห้องรับแขก ภาพที่ 5 หุ่นจำลองประเพณีการแต่งงานของชาวไทยมุสลิม ภาพที่ 6 หุ่นจำลองพิธีการละหมาด

วัตถุจัดแสดง

ภาพที่ 1-3 เครื่องใช้ภายในบ้านท่านเจ้าคุณเทศา ภาพที่ 4 แจกันจีน เครื่องใช้ภายในบ้านท่านเจ้าคุณเทศา ภาพที่ 5-6 กริชโบราณจากผู้บริจาค

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ชื่อวัตถุ: ขวานหินโบราณ กำหนดอายุ: ก่อนประวัติศาสตร์ คำบรรยาย: จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล ซึ่งได้จากการขุดค้นจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัด

การจัดเก็บ

ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูลมีการทำทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 95 %

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 1 มีหนังสือนำชม ภาพที่ 2 เอกสารแนะนำ มีแผ่นพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพที่ 3 วีซีดีเผยแพร่

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

อุทยานเขาโต๊ะพญาวัง เขาโต๊ะหยงกง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล