1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. กระบี่   >  
  7. หอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านคลองประสงค์

หอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านคลองประสงค์

กระบี่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

60 ม.1 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

087-273-3039

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

การจัดแสดงของหอพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เน้นไปที่กิจกรรมของชุมชนตำบลคลองประสงค์ ที่มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน คือ บ้านเกาะกลาง บ้านคลองประสงค์ บ้านคลองกำ และบ้านบางขนุน โดยแบ่งเป็น 19 กลุ่ม เช่น กลุ่มทำผ้าปาเต๊ะ กลุ่มทำอาหารทะเลแปรรูป กลุ่มทำเรือจำลอง โครงการจัดตั้งหอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านแห่งนี้ จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลนี้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลวัฒนธรรมพื้นบ้าน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ตลอดจนสามารถพัฒนาอาชีพพื้นถิ่นของชาวบ้านที่ทำกันอยู่ให้เป็นรูปธรรม ช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำ และยกระดับมาตรฐานการดำรงชีพของชาวบ้านให้สูงขึ้น มาที่นี่ต้องดู! กี่ทอผ้าขาวม้าโบราณ และผ้าปาเต๊ะทำมือ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของตำบลคลองประสงค์

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางสาวสุภาพร เวลาดี ประธานหอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล