สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. ภูเก็ต   >  
  7. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

ภูเก็ต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 51 ม.8 ถ.ศักดิ์เดช วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

(076) 391-126

(076) 391-406

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท / เด็ก 20 บาท (เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 108 ซม. เข้าขมฟรี) ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก 50 บาท

ประวัติความเป็นมา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket Aquarium) อยู่ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เดิมชื่อศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับประชาชน ที่จะช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมกับช่วยปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆ โดยมีการจัดทำตู้กระจกสำหรับเลี้ยงปลาและสัตว์ทะเลบางชนิดไว้ เพื่อศึกษาด้านการเพราะขยายพันธุ์ และดำเนินมาตรการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำพร้อมเจ้าหนาที่คอยอธิบายให้ความรู้ทางด้านชีววิทยาของสัตว์ทะเล เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงธรรมชาติของสัตว์น้ำโดยถูกต้อง มาที่นี่ต้องดู! ปลาปิรันย่า ปลาแห่งแม่น้ำอะเมซอน พร้อมแบบแสดงเขี้ยว ให้เห็นลักษณะของขากรรไกรขนาดใหญ่และฟันแหลมคมของปิรันยา ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์ที่ลงไปในน้ำ รวมถึงปลาไหลไฟฟ้า ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดถึง 600 โวลต์ พร้อมมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมา และปลาสินสมุทรหางเส้น บลูโครานและนางฟ้าพัทยา ซึ่งโดยทั่วไปอาศัยอยู่บริเวณมหาสมุทรปอินเดียถึงตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิก

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ดร.สมชัย บุศราวิช หัวหน้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์และพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล