1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคใต้   >  
  6. ภูเก็ต   >  
  7. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

ภูเก็ต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

12/16 ถ.มนตรี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

(076) 224-883

(076) 212-026

วันและเวลาทำการ

อังคาร - เสาร์

08:00 - 20:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค้าเข้าชม กรณีส่งจดหมายหรือโทรศัพท์ขออนุญาต ต้องแจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน

ประวัติความเป็นมา

จดหมายเหตุของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ระบุว่าอคารไปรษณีย์หลังแรกของภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อปี 2473 เดิมเป็นบ้านพักของพระอนุรักษ์โยธา ข้าหลวงหัวเมืองฝ่ายตะตก และได้นำมาใช้ในส่วนของราชการในเวลาต่อมา อาคารหลังนี้จึงทรงคุณค่าด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นลักษณะของอาคารชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสีขาว เสาเป็นทรงสี่เหลี่ยมเซาะร่องหลังคาทรงปั้นหยา กระเบื้องจีนดินเผาทรงกระบอกผ่าซีก ด้านหน้าอาคารเขียนด้วยตัวอักษรแบบเก่าว่า ‘ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข Post & Telegraph Office’ และหลังจากมีการสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หลังใหม่ขึ้น จึงมีการปรับปรุงอาคารหลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปรษณียากรภูเก็ต เมื่อปี 2547 โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการของดวงตราไปรษณียากร และอุปกรณ์ไปรษณีย์ มาที่นี่ต้องดู! สัญลักษณ์ตราไปรษณีย์โทรเลขเก่าแก่และภาพถ่ายอาคารไปรษณีย์โทรเลข เมือแรกตั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รวมถึงภาพต้นแบบตราไปรษณียากร ชุดงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ปี 2515 ซึ่งออกแบบโดยนายปรีชา เถาทอง ซึ่งนัยว่าหาดูได้ยาก และมีประโยชน์ยิ่งต่อการ ศึกษาประวัติศาสตร์ไปรษณีย์ โทรเลขของไทย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายสุวพัชร เทพมณี เจ้าหน้าที่ ปจ.ภูเก็ต

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล