สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. เพชรบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

พิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

เพชรบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76120

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 20:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม อนุญาตให้ผู้สนใจเข้าชมได้โดยวิธีติดต่อขอกุญแจที่ท่านเจ้าอาวาส หรือพระผู้รับผิดชอบเท่านั้น

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุวรวิหาร จัดขึ้นเมื่อปี 2536 โดยเจ้าอาวาสและคณะกรรมการของวัดเห็นว่า โบราณวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของวัดนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรนำมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่องค์ความรู้ จึงได้สร้างตึกขึ้นจากเงินบริจาคของผู้ศรัทธา และจัดแสดงผลงานศิลปะของครูสกุลช่างเมืองเพชร และโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่างๆ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ เช่น พระพุทธรูป พระบฏ ภาพจิตรกรรม เครื่องถ้วย เซรามิค และเชี่ยนหมาก รวมทั้งยังมีห้องสมุดและห้องอ่าน หนังสือไว้บริการ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนสามารถเข้ามาอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมได้ แต่เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังไม่มีคณะทำงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน การให้บริการจึงอนุญาตให้ผู้สนใจเข้าชมได้โดยวิธีติดต่อขอกุญแจที่ท่านเจ้าอาวาส หรือพระผู้รับผิดชอบเท่านั้น มาที่นี่ต้องดู! พระบฏ ผ้าเขียนสีเก่าแก่ ที่ไม่สามารถประเมินอายุได้

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายภมร พรามหณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล