1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันออก   >  
  6. จันทบุรี   >  
  7. วังสวนบ้านแก้ว พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

วังสวนบ้านแก้ว พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

จันทบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

(039) 319-111 ต่อ 7000, 7001

(039) 471-064

www.suanbankaewpalace.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

09:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2492 รัฐบาลในขณะนั้นยังมิได้ถวายวังสุโขทัยคืน พระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ วังสระปทุม และทรงมีพระราชดำริที่จะประทับในท้องถิ่นที่เงียบสงบ อากาศดี และสามารถปลูกต้นไม้ได้ จึงทรงสนพระราชหฤทัยจังหวัดจันทบุรี และทรงพบที่ดินบริเวณบ้านสวนแก้ว ตำบลท่าช้าง แห่งนี้ เป็นสถานที่มีธรรมชาติงดงาม เงียบสงบ และไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก พระองค์จึงได้ทรงกูเงินจากธนาคาร เพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณสองฝั่งคลองบ้านแก้วจากเจ้าของที่ดินเดิมรวมพื้นที่ 687 ไร่ แล้วพระราชทานชื่อว่า ‘วังสวนบ้านแก้ว’ โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกร ซึ่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประทับครั้งแรกนั้นได้สร้างอาคารชั่วคราวเป็นเรือนไม้ไผ่หลงคามูลจาก ยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา และต่อมาได้พระราชทานวังสวนบ้านแก้ว เพื่อจัดตั้งเป็นสถานศึกษา จึงนับว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร จังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่แสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมพระตำหนัก ใหญ่ที่ยังมีห้องต่างๆ สมบูรณ์ รวมถึงของใช้ส่วนพระองค์ที่ทางพิพิธภัณฑ์ยังคงรักษาไว้ให้สมบูรณ์ด้วย มาที่นี่ต้องดู! รถยนต์ส่วนพระองค์ ซึ่งใช้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประทับที่วังสวนบ้านแก้ว

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

รถยนต์ส่วนพระองค์ ซึ่งใช้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประทับที่วังสวนบ้านแก้ว

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล