1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันออก   >  
  6. ปราจีนบุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร

พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร

ปราจีนบุรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

32/7 หมู่ 12 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

(037) 213 -681

(037) 452-208

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 16:00

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นศิลปะแบบบาโรคตะวันตก สร้างเมื่อปี 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เพือใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่พระองค์สวรรคตเสียก่อน จึงได้ใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ และเมื่อหลานสาวของท่านได้รับการสถาปนาเป็นพระนางเจ้าสุวทนาวรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตระกูลอภัยวงศ์จึงได้ถวายตึกหลังนี้พร้อมที่ดินบริเวณนั้นให้กับพระนางเจ้าสุวัทนา ก่อนที่พระนางจะประทานที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแก่มณฑลทหารบกที่ 2 จังหวัดปราจีน เพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลสำหรับทหารและประชาชนทั่วไป และในเวลาต่อมาได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลปราจีนบุรี กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2509 เพื่อรำลึกถึงบุญคุณของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และหลังจากที่ตึกอำนวยการของโรงพยาบาลก่อสร้างเสร็จ กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโบราณสถาน และได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคาร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2533 ภายในตึกมีการจัดแสดงชีวประวัติของเจ้าพระยาอภัยบูเบศรและพระนางเจ้า สุวัทนา พระวรราชเทวี รวมถึงวิวัฒนาการทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ของปราจีน และประวัติการแพทย์แผนโบราณ มาที่นี่ต้องดู! ห้องประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการจัดแมลงนิทรรศการ แสดงภาพถ่ายและข้อมูล เกี่ยวกับประวัติของเจ้าพระยาอภัยบูเบศร รวมถึงการสร้างตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมของตึกที่พระตะบอง ประเทศกัมพูชา

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล