1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. แม่ฮ่องสอน   >  
  7. ลานวัฒนธรรม จังหวัดฮ่องสอน

ลานวัฒนธรรม จังหวัดฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

แม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ถ.ขุนลุมประพาส เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

(053) 614-417

(053) 614-303

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:00 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ลานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในชุมชน โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่อยมาจนถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้ง และลักษณะภูมิประเทศ วิถีชีวิต และความหลากหลายของกลุ่มชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการใช้สื่อต่างๆ ที่สามารถบอกเล่าถึงรายละเอียดให้ เช่น หุ่นจำลอง ฉากจำลอง และศิลปวัตถุ พร้อมทั้งโสตทัศนูปกรณ์โทรทัศน์ และเครื่องเล่นวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังมีบริเวณลานวัฒนธรรมที่ใช้สำหรับจัดงานกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย พูดได้ว่านอกจากที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย มาที่นี่ต้องดู! สินค้า OTOP ที่ถนนคนเดิน ข้างหนองจองคำ มีสินค้าชนเผ่าให้เลือกมากมายทั้งตุ๊กตาชนเผ่า กระเป๋าผ้า และชาหลากหลายชนิด ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดี

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล