สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. เชียงใหม่   >  
  7. พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เชียงใหม่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

053- 273-430

053-277-452

www.wattano.ac.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งนี้จัดตั้งขึ้นในปี 2549 เพื่อให้ได้เป็นอนุสรณ์ครบรอบก่อตั้ง 100 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและเกียรติประวัติของโรงเรียน ประวัติพระเจ้าแผ่นดิน ในราชวงศ์จักรี และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและงานภูมิปัญญาล้านนา รวมทั้งเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนด้วย มาที่นี่ต้องดู! ซิ่นไหมคำของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ และสมุดบันทึกของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นางประนอม เชื้อศักดาหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดูแลจัดการพิพิธภัณฑ์โดยกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มงานสื่อและแหล่งเรียนรู้

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล