พระราชวังบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

(035) 261-548, (035) 261-044

(035) 261-968

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 16:00

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท / เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา 20 บาท / ชาวต่างชาติ 100 บาท

ประวัติความเป็นมา

พระราชวังพงศาวดารครั้งกรุงศรีอยุธยา บอกไว้ว่า พระเจ้าปราสาททองหรือพระศรีสรรเพชญ์ที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นบนเกาะบ้านเลน ในลำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเดิมทีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นตรงบริเวณเคหะสถานเดิมของพระมารดา และพระราชทานชื่อว่า ‘วัดชุมพลนิกายาราม’ จากนั้นจึงให้ขุดสระน้ำโดยรอบ และสร้างพระราชนิเวศน์สถานขึ้นกลางเกาะ พร้อมกับสร้างพระที่นั่งริมสระ พระราชวังนี้จึงเป็นที่ประพาทสำราญพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยามาตลอด และรกรางทรุดโทรมเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา จนได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์โปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยู่เสมอ จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่ นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้น ดังปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการ ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ พระราชวังบางปะอิน รวมถึงผลงานศิลปกรรม ศิลปวัตถุ และสถาปัตยกรรมตามพระราชนิยมด้วย

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล