1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคเหนือ   >  
  6. เชียงใหม่   >  
  7. พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

เชียงใหม่

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

แม่ริม เชียงใหม่ 50180

0-5329-8175

0-5329-8061

วันและเวลาทำการ

อังคาร - อาทิตย์

09:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

คนไทย 20 บาท ยกเว้น พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ สถาบันการศึกษานักเรียนสามารถเข้าชมเป็นหมู่คณะ ฟรี แต่ต้องส่งจดหมายขออนุญาตหรือโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน

ประวัติความเป็นมา

ดารา “ด้วยนึกถึงเจ้าอายุเต็มสามรอบ ได้คิดไว้แล้วว่าจะให้ของขวัญ เผอิญประจวบเพลาไม่อยู่ จะให้ก่อนขึ้นไปทำไม่ทัน จึงได้จัดส่งขึ้น มาด้วยหวังที่จะได้รับที่เชียงใหม่ ไม่ช้ากว่าวันไปถึงเท่าใด ขออำนวยพรให้มีอายุยืนยาวอย่าเจ็บไข้ กลับลงมาโดยสุขสบายทุกประการ ขอให้ดูหนังสือที่เขียนไว้ข้างหลังหีบหน่อยเผลอไปจะไม่ได้อ่าน ขอบอกความคิดถึงเสมอไม่ขาด ตัวไปเที่ยวเองทิ้งอยู่ข้างหลังไม่ห่วง แต่ครั้นเวลาเจ้าจากไปรู้สึกเป็นห่วงจริงๆ...” พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ราชการที่ 5) ที่ส่งพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยามีพระบรมนามาภิไธย จปร. ประดับเพชร และพระบรมรูปส่งไปให้แก่เจ้าดารารัศมี พระชายา ผู้เป็นที่รัก ในโอกาสอายุครบสามรอบ ก่อนที่เจ้าดารารัศมีจะเสด็จกลับชียงใหม่ ท่านขอพระบรมราชานุญาติเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลลาที่พระที่นั่งอัมพรสถาน โดนทรงแก้มัดพระเกศามาบรรจงเช็ดพระบามของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งในธรรมเนียมล้านนา ถือว่าเป็นการถวายความจงรักภักดีสูงสุดในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง พร้อมกันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสถาปนาพระยศขึ้นเป็น ‘พระราชชายาเจ้าดารารัศมี’ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่พระองค์ทรงแต่งตั้งพระราชทานเป็นพิเศษ นอกเหนือจากพระมเหสี 4 องค์ตามกฎมนเฑียรบาล และไม่เคยปรากฎว่ามีการพระราชทานตำแหน่งนี้แก่ผู้ใดอีก นั่นเป็นเหตุผลทำให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมี กลายเป็นพระราชชายาพระองค์แรก และองค์สุดท้ายของสยาม นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงถอดพระธำมรงค์จากพระกนิษฐา(นิ้วก้อย)เพื่อพระราชทานให้กับเจ้าดารารัศมี และทรงรับสั่งว่า ‘ชิ้นอื่น จำเป็นก็ขายไปเถิด แต่ขอไว้แต่วงนี้’ ก่อนเจ้าดารารัศมีเสด็จกลับนครเชียงใหม่ เจ้าดารารัศมี ใช้เวลากว่าแปดเดือนในการเสด็จเยี่ยมราษฏร ก่อนจะเสด็จกลับมากรุงเทพฯ ในพ.ศ.2452 และให้หลังเพียงไม่กี่เดือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเสด็จสวรรคต ซึ่งนำความโศกเศร้ามาสู่พระนางเป็นอันมาก หลังจากเสร็จงานพระบรมศพแล้ว พระราชชายาจึงกราบถวายบังคมลารัชการที่ 6 เสด็จกลับไปประทับที่เชียงใหม่เป็นการถาวรนับแต่นั้น ‘พระตำหนักดาราภิรมย์’ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 6) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวาย ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ปรับปรุงเป็น ‘พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์’ จัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชวงศ์ฝ่ายเหนือ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ของที่ทรงได้รับพระราชทาน รามทั้งพระราชหัตถเลขาระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชชายา ‘เจ้าดารารัศมี’ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักระหว่างพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ฝ่ายเหนือพระองค์นี้

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

จุฬาลงกรณ์มหาลัย(ศูนย์ส่งเสริมวัฒธรรมจุฬาลงฯ)

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล