สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. กรุงเทพมหานคร   >  
  7. พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย

พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย

กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

0-2712-1627-8

: 0-2390-1987

http://www.thaipharma.net

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

10:00 - 17:00

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

บนชั้น 2 อาคารเภสัชกรรมสมาคมไทย ในซอยสุขุมวิท 38 เป็นแหล่งเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเภสัชกรรมไทย รวมถึงเครื่องยาที่มีใช้ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ ‘พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย’ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้ประวัติการแพทย์แผนไทยจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย ก่อตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเริ่มก่อสร้างในพ.ศ.2526 และแล้วเสร็จมรพ.ศ.2527 มีการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เหมาะสมกับกรอบแนวคิดในการจัดแสดงและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2544 ในโอกาสครบรอบ 27 ปีของการก่อตั้งเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องรวมตามหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ต้นกำเนิดวิชาชีพเภสัชกรรมวิวัฒนาการเภสัชกรรมแผนตะวันออกและภูมิปัญญาพื้นบ้านวิวัฒนาการเภสัชกรรมไทยแผนตะวันตก วิวัฒนาการสุมนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล