สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคกลาง   >  
  6. สิงห์บุรี   >  
  7. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16100

0-3658-1986

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

08:30 - 16:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 2. มัธยมศึกษา 3. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 4. บุคคลทั่วไป 5. นักท่องเที่ยวในประเทศ 6. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 7. นักวิชาการ/นักวิจัย 8. อื่น ๆ พระภิกษุ

ค่าเข้าชม

5 บาท

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี ตั้งอยู่บริเวณวัดพระอารามหลวง หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามของ ‘วัดโบสถ์’ ในตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่พ.ศ.2481 โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง โรจโน) ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและอุทัยธานี (ฝ่ายธรรมยุติ) ซึ่งท่านได้รวบรวมศิลปวัตถุโบราณวัตถุจากการบริจาคของประชาชนไว้ตั้งแต่พ.ศ.2483 มีโบราณวัตถุที่สำคัญและเป็นที่รวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะโบราณวัตถุที่ขุดพบได้จากแหล่งโบราณบ้านคูเมือง แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี มีโบราณวัตถุที่สำคัญหาดูยาก อาทิ คานหามรัชกาลที่ 5, หนังใหญ่วัดประศุภ,เครื่องประดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์,พระพุทธรูปหินเขียวธรรมจักรสมัยทวารวดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน,เครื่องมือ ดักปลา,เครื่องทอผ้า ฯลฯ

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

แบ่งการจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งของต่างๆ ออกเป็น 7 เรื่อง 1. ทรัพย์ในดินสิงห์บุรี แสดงสภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา แหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะดิน หิน แร่ ของที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 2. แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง แสดงหลักฐานสำคัญทางโบราณคดีสมัยทวารวดี ที่ขุดค้นได้ที่บ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เช่น ธรรมจักร พระพุทธรูป ภาชนะดินเผา แท่นหินบดยา ฯลฯ 3. แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย แสดงเตาเผาผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องปั้นดินเผา สมัยอยุธยา อายุระหว่างพศต. 20 – 24 4. อัฐบริขารและเครื่องใช้ในพระศาสนา จัดแสดงศิลปวัตถุสำคัญหลายประเภท ได้แก่ อัฐบริขาร ตาลปัตร พัดยศ พัดรอง ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระราชาคณะ 5. ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง จัดแสดงภูมิปัญญาไทยพื้นถิ่น สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือใช้ในการทำมาหากิน เช่น อุปกรณ์การทำนา การทำประมง การทอผ้า เป็นต้น 6. การละเล่นพื้นบ้าน จัดแสดงเครื่องการละเล่นต่างๆของเด็กไทยสมัยก่อน เช่น เดินกะลา หมากเก็บ ลูกหิน กระโดดเชือก ลูกข่าง ไม้หึ่ง ว่าว เป็นต้น 7. สิงห์บุรีวันนี้ จัดแสดงนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดจนงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดสิงห์บุรี

วัตถุจัดแสดง

ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี และการบริจาค เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องใช้ในศาสนา เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ เครื่องจักสาน เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

ชิ้นที่ 1. พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ชิ้นที่ 2. ธรรมจักร

การจัดเก็บ

มีการทำทะเบียนวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์โดยสมบูรณ์ทั้งหมด

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีเอกสารแนะนำพิพิธภัณฑ์ การเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ ทางอินเตอร์เน็ต

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี จ.ชัยนาท 2. หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี 3.โบสถ์โบราณ ณ วัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล