1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. ภูมิภาค   >  
  5. ภาคตะวันตก   >  
  6. เพชรบุรี   >  
  7. ศูนย์วัฒนธรรมไททรงดำเขาย้อย

ศูนย์วัฒนธรรมไททรงดำเขาย้อย

เพชรบุรี

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 5 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140

0-3256-1200

0-3256-1325

www.khao-yoi-minicip.org

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

08:30 - 17:15

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1) บุคคลทั่วไป 2) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 4) นักท่องเที่ยวภายในประเทศ 5) นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมาย

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ก่อตั้งโดยชาวบ้านร่วมมือกับเทศบาลตำบลเขาย้อย พัฒนาจากที่สารธารณะเปล่าประโยชน์มาเป็นแหล่งรวบรวมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยทรงดำ และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมีทั้งนิทรรศการที่ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป รวมถึงโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศ กลิ่นอายและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงดำได้จากสถานที่จริง ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการประวัติและวิวัฒนาการลำดับเรื่องราวการอพยพมาอยู่ในประเทศไทยของชาวไทยทรงดำ, กลุ่มชนเผ่า,จัดแสดงเรือนที่พักอาศัย,เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดำ,วัฒนธรรมและประเพณี จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยทรงดำ เช่น พิธีเสนเรือน พิธีแต่งาน พิธีทำศพ การเอิ้นดอน และฟ้อนแคน

แผนที่

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้

แผนผังภายในศูนย์วัฒนธรรมฯ

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

การจัดแสดงนิทรรศการถาวร 1) ประวัติและวิวัฒนาการ ลำดับเรื่องราวการอพยพมาอยู่ในประเทศไทยของชาวไทยทรงดำ 2) กลุ่มชนเผ่า จัดแสดงเรือนที่พักอาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดำ 3) วัฒนธรรมและประเพณี จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยทรงดำ เช่น พิธีเสนเรือน พิธีแต่งงาน พิธีทำศพ การอิ้นดอน ฟ้อนแคน เป็นต้น

วัตถุจัดแสดง

เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน,เครื่องมือทอผ้า,หนังสือผลงานวิจัยเกี่ยวกับชาวไทยทรงดำของอาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย,เครื่องแต่งกายและผ้าทอ

การจัดเก็บ

มีการทำทะเบียนวัตถุทั้งหมด

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีเอกสารแนะนำพิพิธภัณฑ์ และหนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์ มีการเผยแพร่ผ่าน หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เวบไซต์

แหล่งเรียนรู้อื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

โบสถ์ไม้แกะสลักวัดกุฏิ,ถ้ำเขาย้อย

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

คุณกาญจนา เพ็ญสุวรรณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วัฒนธรรมฯ เทศบาลตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล