สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


โรงแรมท่าแพ อินน์

เชียงใหม่

แกลเลอรี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 164-166 ถนนท่าแพ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

0-5325-2790, 0-5323-4640

http://www.antiqueofsiam.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์

00:00 - 24:00

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

1. บุคคลทั่วไป 2. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 3. นักท่องเที่ยวในประเทศ 4. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

ประวัติความเป็นมา

ตัวอาคารไม้ อายุกว่า 40 ปี เดิมเคยเป็นโรงแรม ‘ไทยเจริญ’ ต่อมาได้ปรับปรุงอาคารเป็นปูนใส่ฝ้าเพดานและเปลี่ยนชื่อมาเป็น ‘ท่าแพอินน์’ นอกจากเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งโบราณวัตถุหายากที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ศึกษาและเยี่ยมชม จุดเริ่มต้นเล็กๆ จากการเข้ามาดูแลกิจการโรงแรมของครอบครัวทำให้ ‘มงคลรัฐ โอจรัสพร’ เกิดไอเดียนำของเก่ามาตกแต่งโรงแรมให้ดูแปลกตา น่าสนใจ และการที่ได้คลุกคลีกับของเก่ามากมายจนกลายเป็นความผูกพัน และเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น มงคลรัฐเสาะหาของเก่าเป็นงานอดิเรก โดยเน้นของที่สามารถหาได้ง่าย และต้นทุนต่ำ จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปสู่บริเวณใกล้เคียงต่างอำเภอ จนในที่สุด ของเก่าที่หาได้ ไม่ได้ทำหน้าที่แค่การตกแต่งโรงแรมเท่านั้น แต่บางชิ้นบอกเล่าเรื่องราวในอดีต หลายชิ้นเป็นเหมือนตำราให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา อาทิ เครื่องปั้นดินเผา,โบราณวัตถุ หนังสือเก่า,เครื่องเขิน,เครื่องประดับ,เงินตรา (ธนบัตร/เหรียญกษาปณ์), ภาพถ่าย รวมถึงภาพยนตร์ ใบปิดโฆษณา หน้าข่าวสำคัญจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

แผนที่

ภูมิทัศน์โดยรอบ

ด้านหน้าโรงแรม ติดกับถนนท่าแพ บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองแม่ข่า

ภาพถ่ายห้องจัดแสดง

วัตถุจัดแสดง

เครื่องปั้นดินเผา/ โบราณวัตถุ/ หนังสือ/ ของสะสม/ เครื่องเขิน/ เครื่องประดับ เงินตรา (ธนบัตร / เหรียญกษาปณ์)/ ภาพถ่าย/ สิ่งพิมพ์ ได้แก่ ใบปิดภาพยนตร์ ใบปิดโฆษณา หน้าข่าวสำคัญจากหนังสือพิมพ์

ผู้ดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

นายมงคลรัฐ โอจรัสพร (ต่อ) 01-530-1651

กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล

ข่าวสาร

ไม่มีข้อมูล