1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ระบบเครือข่ายพิพิธภัณฑ์   >  
  4. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  5. กิจกรรม   >  
  6. มิวเซียมภูเก็ต ขอเชิญประกวดภาพถ่าย “ภูเก็ตสองฝั่งคลอง”

08


ก.ค. 2563


กิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

03-10

มี.ค.-พ.ค.

มิวเซียมภูเก็ต ขอเชิญประกวดภาพถ่าย “ภูเก็ตสองฝั่งคลอง”

Museum Data Network

WHEN

3 มีนาคม 2563 - 10 พฤษภาคม 2563

Museum Phuket

            มิวเซียมภูเก็ต ภายใต้บริหารงานของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum) ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดงานประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ภูเก็ตสองฝั่งคลอง” นำเสนอภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี ในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อบอกเล่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม ในหลายมุมมองและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต โดยกำหนดระยะเวลาส่งผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2563  และมีกำหนดงานมอบรางวัลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  อีกทั้งจะได้นำผลงานภาพถ่ายจัดแสดงเป็นนิทรรศการ  ณ มิวเซียมภูเก็ต เพื่อเป็นเผยแพร่ต่อไป

            เงื่อนไขและใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1Y4hiGRCU0dTyu_OYm-rb0cdfbWCCQekx/view?usp=sharing 

           ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2563
           ประกาศผลวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผ่านทาง Facebook : มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket