15


ธ.ค. 2562

กิจกรรม

14-14

ธ.ค.-ธ.ค.

"What the Fake News" : ปลอมจริงป้ะ

13 ธันวาคม 2562

กิจกรรมสุดพิเศษ "What the Fake News" : ปลอมจริงป้ะ พร้อมมินิคอนเสิร์ต และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน