ฟฟฟ

แม่ฮ่องสอน

จำนวน 1 แห่ง

ลานวัฒนธรรม จังหวัดฮ่องสอน

2016-01-02 23:15:52

ลานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในชุมชน โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่อยมาจนถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้ง และลักษณะภูมิประเทศ วิถีชีวิต และความหลากหลายของกลุ่มชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการใช้สื่อต่างๆ ที่สามารถบอกเล่าถึงรายละเอียดให้ เช่น หุ่นจำลอง ฉากจำลอง และศิลปวัตถุ พร้อมทั้งโสตทัศนูปกรณ์โทรทัศน์ และเครื่องเล่นวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังมีบริเวณลานวัฒนธรรมที่ใช้สำหรับจัดงานกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย พูดได้ว่านอกจากที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย มาที่นี่ต้องดู! สินค้า OTOP ที่ถนนคนเดิน ข้างหนองจองคำ มีสินค้าชนเผ่าให้เลือกมากมายทั้งตุ๊กตาชนเผ่า กระเป๋าผ้า และชาหลากหลายชนิด ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดี