สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


เชียงราย

จำนวน 9 แห่ง

‘หอฝิ่น’ อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

2016-01-21 10:23:25

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เป็นศูนย์นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่นเมื่อสมัยที่มีการใช้กันอย่างถูกกฎหมายและผลกระทบของการเสพติดฝิ่น อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องในหัวข้อฝิ่น สารสกัดจากฝิ่นในรูปแบบต่างๆ และยาเสพติดในชนิดอื่นๆ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคล ประวัติและวิวัฒนาการ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ หอฝิ่นจัดแสดงลำดับเรื่องราวของฝิ่น โดยเริ่มจากธรรมชาติวิทยาของฝิ่น การสืบประวัติการใช้ฝิ่นในยุคโบราณกลับไป 5,000 ปี ประวัติการแพร่กระจายของฝิ่นจากการค้าสมัยจักรวรรดินิยมเหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์ที่สร้างความอดสูแก่ผู้ชนะและผู้แพ้สงครามฝิ่น อันนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์แมนจู ความชาญฉลาดของประเทศสยามในการเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกและการควบคุมปัญหาฝิ่น ยาเสพติดเริ่มใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันในรูปแบบของยามหัศจรรย์ หอฝิ่นได้นำเสนอสนธิสัญญาฝิ่น กฎหมายเกี่ยวกับฝิ่น องค์การที่แก้ไขปัญหานี้ ความขัดแย้งและการพัวพันอาชญากรรมผลกระทบที่เลวร้ายองยาเสพติดที่ทำให้ผู้เสพไม่สามารถต่อต้านได้มาตรการควบคุมและปราบปรามยาเสพติด และการศึกษาที่นำเสนอทางเลือก และโอกาสที่จะต่อสู้กับความเย้ายวนจากสารเสพติดหอฝิ่น การขายฝิ่น ชมภาพถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์เรื่องราวเกี่ยวกับฝิ่นและยาเสพติดจากหลายประเทศทั่วโลก

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2016-03-10 02:07:52

เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นเครื่องหมายแห่งไมตรีระหว่างสองประเทศ ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ให้กับผู้ที่มีความสนใจไหรับผู้เริ่มต้น ทั้งการเขียน การอ่าน การฟัง การพูดและวัฒนธรรมจีน และหลักสูตรภาษาจีนในระดับปริญญา ด้วยความร่วมมือด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนอย่างใกล้ชิด   เพื่อให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนชั้นนำในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง อีกทั้งยังมีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีน ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม การปกครองและอื่นๆอีกด้วย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มีลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีนแท้ มีสวนน้ำตรงกลางแบบซูโจว วัสดุที่ใช้หลายส่วนนำมาจากประเทศจีน เช่น กระเบื้องหลังคา รูปปั้นประดับหลังคา สิงโตแกะสลัก ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวร อาทิ วัฒนธรรมและประเพณี ผลงานศิลปะ และจัดแสดงภาพถ่าย 86 ภาพ ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รู้หรือไม่ ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย ส.ว. ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีเลข 8 และเลข 9 ประกอบอยู่ด้วย โดยมีความหมายถึง ทรงพระราชชนนีของพระมาหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 8 ละรัชกาลที่ 9 และได้อัญเชิญฉัตร 7 ชั้นมาเป็นเครื่องหมายประกอบพระเกียรติยศของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีดอกลำดวนและใบไม้แระดับอันแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชปณิธานปลูกป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยไม่หยุดยั้ง

พิพิธภัณฑ์อูบคำ

2016-03-10 02:08:47

เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมาอาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ได้ไปพบเห็นชาวต่างชาติเข้ามาที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายกว้านซื้อของเก่า เช่น ผ้าโบราณ เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องเขิน ไปเป็นจำนวนมาก อาจารย์จึงมีความคิดที่จะเริ่มเก็บสะสมของพวกนี้ไว้ เนื่องจากเกรงว่าของจะหมดไปจากประเทศไทย อนุชนรุ่นหลังต้องตามไปศึกษาหาดูของเหล่านี้ที่ต่างประเทศ อาจารย์จึงได้รวบรวมสะสมสิ่งของ ข้าวของเครื่องใช้ของชาวล้านนา เจ้าฟ้า เจ้านาง แล้วเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อูบคำมาตั้งแต่ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา โดยคำว่า อูบคำนั้นเป็นชื่อที่มาจาก ‘อูบทองคำ’ ที่อาจารย์จุลศักดิ์ ได้รับเป็นมรกดตกทอดจากบิดา ซึ่งสืบเชื้อสายจากพระยาสุลวฤาชัย (หนานทิพย์ช้าง) เจ้านครลำปาง (พ.ศ.2275-2301) และใช้ชื่อดังกล่าวต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวร อาทิ วิถีชีวิต กลุ่มชนเผ่า จัดแสดงวัตถุสะสม เช่น โบราณวัตถุ และชิ้นพิเศษ คือบัลลังก์เจ้าฟ้าเมืองไต เป็นไม้แกะสลักอย่างอ่อนช้อยสวยงาม ปิดทองเหลืองอร่าม อายุกว่า 300 ปี เก็บรักษาไว้ในคุ้มเจ้าฟ้า ซึ่งเจ้าของพิพิธภัณฑ์บอกว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกที่มีสภาพสมบูรณ์


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

2016-03-10 02:09:44

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เดิมใช้ศาลาหลังเก่าของเจดีย์หลวงเป็นอาคารจัดแสดงหลังแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 ได้รับการประกาศเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือต่อมาในพ.ศ.2524 จึงย้ายศิลปะโบราณวัตถุออกจากอาคารจัดแสดงหลังแรกไปจัดแสดงอาคารหลักหลังใหม่ ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จัดแสดงนิทรรศการถาวรประวัติและวิวัฒนาการ วิถีชีวิต กลุ่มชนเผ่า วัฒนธรรม และระเพณี จัดแสดงวัตถุสะสม อาทิ เปลวรัศมี ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21 และหน้ากาล ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19 -20 ปูนปั้นประดับเจดีย์วัดป่าสัก

ไร่แม่ฟ้าหลวง

2016-03-10 02:11:36

ไร่แม่ฟ้าหลวงอยู่บริเวณพื้นราบทางตะวันตกของเมืองเชียงราย ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่อบรมเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านต่างๆ ในภาคเหนือ ปัจจุบันเป็นอุทยานศิลปะและวัฒนธรรม บนเนื้อที่ 150 ไร่ เป็นที่จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรม ดนตรี จัดเลี้ยง อบรมสัมมนา หรือประกอบพิธีกรรมพื้นเมือง ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการ อาทิ วัฒนธรรมและประเพณี ผลงานศิลปะ จัดแสดงสิ่งของและวัตถุสะสม เช่น โบราณวัตถุ,เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน,เครื่องไม้,เครื่องใช้ในการศาสนาและงานศิลปะ วัตถุจัดแสดงชิ้นสำคัญ คือ พระพุทธรูปไม้ในห้องวัตถุชิ้นเอก

พิพิธภัณฑ์พระประทีปโกลด์แลนด์

2016-01-02 22:56:23

พิพิธภัณฑ์พระแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดย คุณประทีป อุษานนท์ ซึ่งได้เก็บสะสมพระบูชา พระเครื่อง และเหรียญต่างๆ มานานกว่า 50 ปี จึงเห็นว่าสมควรนำมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้สนใจ รวมไปถึงผู้รักและชอบในการชมพระเครื่องและพระบูชา ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และข้อมูลต่างๆ สร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่สืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อและพระเครื่องของไทยสืบไป มาที่นี่ต้องดู! เหรียญรัชกาลที่ 5 พระร่วงบางปืน และพระเครื่องชุดเบญจยอดขุนผล ซึ่งนับว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ หายาก


โฮงหลวงแสงแก้ว

2016-01-02 23:02:32

คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ ผู้มีความศรัทธาในวัดพระแก้ว มีความประสงค์จะสร้างอาคารถวายเป็นพุทธบูชา ได้เริ่มสร้างสถานที่แห่งนี้ในปี 2538 จากนั้นจึงได้พัฒนาขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด จากนั้นจึงได้พัฒนาขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด เพื่อเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุของวัดและของที่ศรัทธานำมาถวาย รวมทั้งข้อมูลทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา และชีวประวัติของบุคคลสำคัญ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา โดยทางวัดได้ขอพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ‘สธ’ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อันเชิญมาประทับไว้หน้าอาคารและพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์โองหลวง แสงแก้ว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 มาที่นี่ต้องดู! เครื่องปั้นดินเผา และโบราณวัตถุ รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องเขิน และคัมภีร์ใบลาน ที่บอกเล่าเรื่องราวของพุทธศาสนาได้อย่างละเอียด

พิพิธภัณฑ์วีรชนคนไทยเชื้อสายจีน อดีตทหารจีนคณะชาติ แห่งภาคเหนือตอนบนประเทศไทย

2016-01-02 23:07:32

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และปลูกฝังให้ชนรุ่นหลังไม่ลืมบุญคุณของบรรพบุรุษที่ได้บุกเบิกมาอย่างยากลำบากและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้อาศัยอยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภาร โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการวีรชนผู้เสียชีวิตในสงคราม สถาปัตยกรรมแบบเก๋งจีน รวมทั้งนิทรรศการการปราบปรามผู้ก่อการร้าย เรื่องราวความเป็นมาของกองทัพทหารจีนในประเทศไทย รวมทั้งประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญๆ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ยังได้รวบรวมผลงานอันมีค่าหลายด้าน ทั้งด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และผลงานศิลปะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาวัฒนธรรมอันหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของจีน ตระหนักถึงความเป็นมา และคุณค่าของแผ่นดินที่อาศัย พร้อมกับสืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป มาที่นี่ต้องดู! เครื่องปั้นเดินเผา ภาพถ่าย ภาพวาด ตราสัญลักษณ์ และหนังสือที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของชนชาติจีนในประเทศไทย ให้เข้าใจอย่างชัดเจน

พิพิธภัณฑ์เล่นได้

2016-01-09 20:06:22

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ เกิดจากการทำงานร่วมกันกับชุมชนและนักพัฒนาสังคม (กลุ่มคนเฒ่าคนแก่) ที่นำความรู้ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุออกมาถ่ายทอดสู่การเชื่อมโยงในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “ของเล่นพื้นบ้าน” จนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางข้อมูลที่ทางกลุ่มฯ ได้รับคำแนะนำ คำสอนและบทเรียนในการทำงานตลอดระยะเวลา 8 ปีเต็ม จนขยายความรู้ในมิติใหม่ เป็นของเล่นที่มีความหมายมากกว่า และทั้งหมดถูกจัดวางเพื่อความเหมาะสมของชุมชน คุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล จึงทุ่มเทแรงกายแรงใจ ระดมทุนติดต่อประสานงาน เพื่อความฝัน และความตั้งใจ ระดมเพื่อนพ้องน้องพี่ ใช้เวลากว่า 6 ปีในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ให้สำเร็จได้ตามโครงการ โดยได้รับความสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สร้างอาคารให้ 1 หลัง ได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนมอบที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ของคนทุกเพศ ทุกวัย เป็นแบบอย่างในการขยายสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งภายในก็จะมีเรื่องราวของวิถีชีวิตคนพื้นถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี เกี่ยวกับการเล่น มีของเล่นที่ทำจากไม้ให้ได้ลองสัมผัสมีของเล่นพื้นเมือง ทำจากไม้ไผ่ ภูมิปัญญา รวมทั้งมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์พื้นบ้านกับของเล่น รวมทั้งธรรมชาติศึกษาและสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับของเล่น โบราณวัตถุเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องไม้ เครื่องดนตรี เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร เครื่องจักสาน หนังสือ ภาพถ่าย งานศิลปะ สิ่งของจำลองและของที่ทำเทียมขึ้นมา ผ่านผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยมาต้อนรับลูก ๆ หลาน ๆ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม แสนอบอุ่น นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการจัดแสดงภายในมีลักษณะเป็นศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูลในชุมชนเส้นทางการท่องเที่ยว และบ้านที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าชนิดต่างๆ ส่วนจำหน่ายของพิพิธภัณฑ์ก็มีลักษณะเป็นเหมือนหน้าร้านของชุมชนที่เอาสินค้าตัวอย่างมาฝากจำหน่าย เป็นรายได้และเป็นทุนเพื่อการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งอีกด้วย