sub cate, Museum Network Cate 1

สมุทรปราการ

จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2016-01-10 08:18:42

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัยและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ไทย – จีน ซึ่งเป็นนิทรรศการในรูปแบบที่แสดงความรู้เรื่องความสัมพันธ์ไทย – จีน เน้นการจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ไทย – จีน ทั้งที่เป็นของจริงและจำลองมา โดยนำเสนอผ่านกลุ่มของความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ และมีสื่อนำเสนอประกอบ โดยเริ่มจากชั้นล่าง จัดเป็นนิทรรศการ ความสัมพันธ์ไทย – จีน แบ่งออกเป็นซุ้มต่าง ๆ เช่น ซุ้มการทูต เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับการทำเครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัย โดยแสดงภาพเตาเผา (จำลอง) และใต้ท้องทะเล นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนโดยจิตรกรจีน (เซียะสุย) ซึ่งเขียนภาพทูตไทยที่ไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิ์ ไว้ให้ชม ต่อมาคือ ซุ้มการค้า ที่เราจะได้เห็นรูปแบบของสินค้าจีนที่เข้ามาขายในเมืองสยามในอดีต และยังมีส่วนของรูปแบบสินค้าไทยที่ไปขายยังประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีวีดีทัศน์เรื่องของการค้าสี่เส้าให้เราได้ชม ส่วนซุ้มเทคโนโลยี เป็นซุ้มที่จัดแสดงเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชาวจีน เราจะได้พบกับเครื่องหีบอ้อย ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยาก แล้วก็ยังมีซุ้มศิลปกรรม เป็นซุ้มที่จัดแสดงเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการผสมผสานศิลปไทยและจีนเข้าด้วยกันในทุกด้าน มีวีดีทัศน์เสนอเรื่องงิ้ว และการถ่ายทอดศิลปะของจีนสู่ไทยไว้แสดงด้วย ทั้งยังมีซุ้มศาสนาและภาพชุดสังคมไทย-จีน ภายใต้พระบรมสมภาร ซุ้มนี้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – จีน ด้านศาสนาในนิทรรศการได้ชมการจำลองบางส่วนของวัดเลงเน่ยยี่ และภาพถ่ายวิถีชีวิตของชาวจีน พอขึ้นมายังชั้นสอง ก็จะพบกับนิทรรศการพระบรมโพธิสมภาร ที่มีพระบรมรูปครึ่งพระวรกาย ในฉลองพระองค์ครุย ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้น โดยมีพันโท นภดล สุวรรณสมบัติ เป็นผู้อำนวยการปั้นหล่อ ทั้งยังมีในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการประวัติที่เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและจริยาวัตรของหลวงปู่ไต้ฮงโจวซือที่ได้ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ เก็บศพไร้ญาติ เป็นต้น กระทั่งได้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในประเทศจีนและขยายมาในประเทศไทย กระทั่งได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของอาคารจัดนิทรรศการ ที่ออกแบบในลักษณะศิลปะร่วมสมัยระหว่างไทย – จีน ผสมผสานได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะบริเวณด้านหลัง ที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยที่หน้าจั่วร่วมกับหลังคารูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้อย่างลงตัว และยังมีสวนจีนให้ได้เดินชมอีกด้วย