สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


สุนทรภู่ ในนานาชาติ

นนทบุรี

จำนวน 5 แห่ง

พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลปิน มนตรี ตราโมท

2015-12-16 18:34:21

ศิลปินดนตรีไทยห้าแผ่นดิน ผู้แต่งเพลงทิ้งไว้ให้พวกเรารุ่นหลังมากมาย รวมทั้งวางรากฐานแข็งแกร่งให้วงการดนตรีท่านนี้ จะมีเครื่องดนตรีคู่มือคู่ใจสำหรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่เพียงสองชิ้นเท่านั้น นั่นก็คือขิมและระนาดเก่าๆ ที่ทายาทจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลปิน มนตรี ตราโมท บ้านไม้สองชั้น อันเคยเป็นที่พำนักในชีวิตบั้นปลายของท่านนั่นเอง ครูมนตรี ตามโมท เป็นศิลปินแห่งชาติรุ่นแรกในพ.ศ.2528 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ครูมนตรี ตราโมท ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินห้าแผ่นดิน ‘ห้าราชกาล’ เนื่องจกท่านเกิดเมื่อ พ.ศ.2443 ตรงกับสมัยราชกาลที่ 5 ท่านเป็นนักดนตรีคนแรกที่ได้ขิมในวงเครื่อง สายหลวง บรรเลงถวายรัชกาลที่ 6 ซึ่งในยุคนั้นวงการดนตรีไทยและโขนละครเจริญถึงขึ้นสูงสุด มีนักดนตรีที่มีความสามารถมากมายมาถึงรัชกาลที่ 7 ก็ทรงเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถ พระราชนิพนธ์เพลงไทยไว้หลายเพลง ครูมนตรีจึงเป็นผู้หนึ่งที่สร้างสรรค์ผลงานวงการดนตรีไทยจึงเฟื่องฟูมาตลอดรัชกาลแม้ว่าช่วงสมัยราชกาลที่ 8 วงการดนตรีไทยจะตกต่ำบ้าง แต่ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทางอุปถัมภ์ดนตรีไทยประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงสนับสนุนและทรงเป็นนักดนตรีฝีมือเยี่ยม จึงทำให้วงการดนตรีไทยพลิกฟื้นกลับมาอีกครั้ง ตลอดชีวิตห้าแผ่นดิน จึงมีผลงานของครูมนตรี ออกมามากมาย ท่านเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีดนตรีไทยและทางปฏิบัติ คือ การบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆ อย่างยากที่จะมีใครเสมอ ท่านมีผลงานการประพันธ์ทำนองเพลงไทยหลากหลายแนว ที่มีจำนวนมากกว่า สองร้อยเพลง แต่ละเพลงมีความไพเราะอย่างยิ่ง ท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็น “ปราชญ์เมธีแห่งนาฏดุริยางศิลป์” หลายคนจึงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้ไปเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลปิน มนตรี ตราโมท แล้วพบว่าเครื่องดนตรี ประจำบ้านที่ท่านใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมากมายนั้นมีเพียงขิมกับระนาดเพียงสองชิ้นเท่านั้นเอง นั่นเป็นเพราะว่าท่านไม่เคยต้องใช้เครื่องดนตรีใดๆ มาเทียบเสียงในการแต่งเพลง เพราะท่านสามารถจดจำเสียงโน้ตต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและถูกต้องนั่นเอง ภายในบ้านจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สมถะแสดงชีวประวัติของครูมรตรี รวมทั้งผลงานเพลงที่เป็นลายมือต้นฉบับนับตั้งแต่เพลงแรกเมื่อมีอายุ 20 ปี ถึงเพลงสุดท้ายเมื่อมีอายุ 91 ปี รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่ครั้งสมัยยังมีชีวิตอยู่และถูกหลานของท่านก็ยังอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ ปัจจุบันยังมีการจัดสอนดนตรีไทยให้กับผู้สนใจทั่วไป ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และในช่วงอาทิตย์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีจะมีจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย เข้าชมได้ฟรี

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติวิทยาและห้องสมุดประชาชน

2016-01-02 20:35:30

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดประชาชนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่การศึกษาหาความรู้ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศตลอดจนอาชีพของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงนิทรรศการของเทคโนโลยีและจักรกล เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก หิน แร่ โลหะ ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ที่บ่งบอกพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแล้ว ยังมีในส่วนของประวัติและวิวัฒนาการของเมืองนนทบุรี รวมทั้งสถานที่สำคัญ พระพุทธรูป และวัตถุโบราณจากกรุวัดเชิงท่า และเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในนนทบุรี รวมทั้งการจำลองเรือนไทยแต่ละภาค และผลงานภาพเขียนวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีตด้วย มาที่นี่ต้องดู! ไหน้ำสมัยข่าหรือขอม ที่มีการสันนิษฐานว่าอายุประมาณ 600 ปี และวิหารจำลองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งได้ขุดพบที่วัดเชิงท่า ของจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การเรียนรู้วัดสวนแก้ว

2016-01-02 20:41:08

เนื่องจากวัดสวนแก้วมีผู้คนอยู่หลากหลาย และเป็นสถานที่ที่รู้จักกันดี เจ้าอาวาสจึงเกิดแนวคิดของกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชน โดยได้รับแรง บันดาลใจจากอุทยานการเรียนรู้ TK Park จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการศึกษามีความรู้ในการทำอาชีพเสริม เช่น การเผาถ่าน การผลิตน้ำส้ม ควันไม้ และทำการเกษตร โดยเปิดเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ภายใต้การเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับ และมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับภูมิปัญญาและอาชีพรวมทั้งเปิดให้เข้าชมตัวอย่างแปลงทดลองผักสวนครัว การเพาะเห็ด การผลิตน้ำปุ๋ยชีวภาพและการผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาดูงาน ร่วมเรียนรู้ และสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของศูนย์ฯ ได้ด้วย มาที่นี่ต้องดู! เทคโนโลยีการทำน้ำส้มควันไม้ ซึ่งเมื่อนำควันที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านมาทำให้เย็นลงจนควบแน่น แล้วกลั่นตัวเป็นหยุดน้ำของเหลวที่ได้นี้เรียกว่า น้ำส้มควันไม้ ประกอบด้วยกรดอะซิดิก มีสีน้ำตาลแกมแดง และเมื่อทิ้งไว้ภาชนะพลาสติกในที่ร่ม ประกอบ 3 เดือน น้ำส้มควันไม้ที่จะตกตะกอนและแยกตัวเป็น 3 ชั้น คือ น้ำมันเบา (ลอยอยู่ผิวน้ำ) น้ำส้มไม้ และน้ำมันทาร์ (ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง) จึงสามารถแยกน้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป


พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

2016-01-10 09:09:34

อาคารพิพิธภัณฑ์สีขาว เป็นอาคารแบบทรงไทยประยุกต์ โดยใช้ชื่อว่า เรือนหมอเพ็ญนภา จนมาเป็นเรื่องราวของสถาบันการแพทย์แผนไทย จากเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กำหนดให้การแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยต่อมาจึงได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยขึ้น ภายในมีการจัดนิทรรศการโดยเป็นห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องพระ ไภษัชยคุรุไวทูรยประภา ซึ่งจัดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันเชื่อมโยงกันระหว่างพระพุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นห้องอบรมครูการแพทย์แผนไทย เป็นห้องที่แสดงถึงเรื่องราวความเชื่อในครูผู้ประสิทธิ์วิชา รวมถึงแสดงตัวอย่างพิธีไหว้ครูของแพทย์แผนไทย ห้องวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย ซึ่งจัดแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เช่น การใช้สมุนไพรรักษาโรค จักรวาลกับชีวิต ธาตุทั้ง 4 ธาตุเจ้าเรือน เป็นต้น และยังมีห้องการนวดไทย ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการนวด ภูมิปัญญาประยุกต์การเรียนรู้จากธรรมชาติ มีห้องอาหารไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับเป็นการแนะนำให้รู้จักกับวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทยทั้ง 4 ภาค และห้องสุดท้ายคือ หอยา จัดแสดงถึงวิวัฒนาการในการปรุงยาและเครื่องยาต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความรู้ในด้านอื่นๆ ให้ศึกษาตามความสนใจอีกมากมายให้เราได้เลือกชม และจากตัวพิพิธภัณฑ์ลงไปชั้นที่หนึ่งของอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ห้องอาหารเพื่อสุขภาพ ขายอาหารเพื่อสุขภาพและมีห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ยาดม ยาทา ลูกอม สบู่ ยาสระผม ในบริเวณเดียวกันจะเห็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย ห้องตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ห้องอบสมุนไพร ห้องนวด มีบริการนวดรักษา แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกกันก่อน ซึ่งมีทั้งนวดรักษา นวดสุขภาพ นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพรอีกด้วย นอกจากนี้ส่วนชั้นใต้ดินของอาคารยังมีห้องประชุม ห้องสมุด ศูนย์จำหน่ายหนังสือของโครงการพัฒนาต่าง ๆ และบริเวณด้านนอกอาคาร ยังมีเขามอ ซึ่งจำลองมาจากวัดโพธิ์ บนเขามอคัดเลือกท่าฤาษีดัดตนขนาดเท่าคนจริงจัดแสดง 25 ท่าและปลูกสมุนไพรที่เป็นยาต่าง ๆ ไว้บนเขาด้วย ส่วนภายในเขามอ ยังมีไฮไลท์อีกทีก็คือ ถ้ำฤาษีเขามอหรือถ้ำครูแผนไทยและยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปฤาษีดัดตนในท่าต่าง ๆ รอบๆ และยังมีต้นไม้สมุนไพรที่ติดตั้งระบบสัญญาณเมื่อกดปุ่ม ต้นไม้ก็จะพูดบอกข้อมูลรายละเอียดได้ ส่วนบริเวณรอบ ๆ อาคาร ยังแวดล้อมด้วยสวนสมุนไพรที่ปลูกไว้นับพันชนิด และถ้าใครสนใจเรียนการแพทย์แผนโบราณหรือการนวดตัว นวดเท้า ก็สามารถสมัครเรียนได้ที่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้

พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว

2016-01-10 09:13:38

พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ด้วยความเห็นชอบจากผู้บริหาร กรมอนามัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะนั้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าหลังจากประเทศไทยประกาศนโยบายประชากร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513 และดำเนินงานโครงการวางแผนครอบครัวและประชาชนเพียงไม่ถึง 3 ทศวรรษก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ในการลดอัตราการเพิ่มประชากร จากร้อยละ 3.2 ต่อปี ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2513 ลงเป็นร้อยละ 1.1 ในปี พ.ศ. 2541 จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เห็นได้จากการที่สถาบันประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาได้มอบรางวัล Special Country Award ประจำปี พ.ศ. 2535 ให้แก่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จดีเด่นด้านประชากร และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ทางด้านการวางแผนครอบครัว เป็นแหล่งฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการวางแผนครอบครัวและประชากรสำหรับนานาประเทศ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารในทุกระดับที่ผ่านมา เป็นความร่วมมือร่วมใจประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีการบริหารโครงการอย่างมีระบบ มีการพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่องทุกระดับ มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการให้บริการคุมกำเนิดที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้รับบริการได้เลือกใช้ตามสมัครใจ ข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยควรจะได้นำเสนอและจัดแสดงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในเรื่องประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับภายในพิพิธภัณฑ์ได้แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อาทิ เรื่องของการคุมกำเนิดในอดีต ความหมายและความสำคัญของกายวิภาคและสรีระวิทยา เพศศึกษา และการปฏิสนธิ การป้องกัน และความสมดุลตามธรรมชาติ โซนพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และรัชกาลปัจจุบัน พร้อมพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับประชากร ของทั้งสองพระองค์ นอกจากนั้น ยังจัดแสดงย้อนอดีตสู่ การใช้สมุนไพรคุมกำเนิดเรื่องของสถานการณ์ประชากรและการวางแผนครอบครัว อดีตสู่ปัจจุบัน นำเสนอด้วยระบบสื่ออิเล็คทรอนิค เรื่องกายวิภาค และสรีระวิทยาของชาย – หญิง ซึ่งจะแจกแจงรายละเอียดโครงสร้างร่างกาย ระบบสืบพันธุ์ การทำงานของฮอร์โมน และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในแต่ละช่วงของชีวิตเรื่องเพศศึกษา และกระบวนการปฏิสนธิ เรื่องของการป้องกัน การพัฒนาของวิธีการคุมกำเนิดที่หลากหลายวิธี และเรื่องความสมดุลตามธรรมชาติ เป็นการแสดงภาพและผลงานของบุคคล ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่มีส่วนช่วยให้โครงการวางแผนครอบครัว ประสบความสำเร็จ จัดแสดงให้เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ทางด้านประชากร รวมทั้งความสมดุลของประชากร