ภาพท่าเตียน

ตรัง

จำนวน 2 แห่ง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย

2016-03-10 21:46:47

โชว์ความสามารถของสัตว์โลกแสนรู้ น่ารัก สัตว์ไร้เดียงสาที่สามารถสร้างรอยยิ้ม ความสนุก และความประทับใจให้ผู้คนจนยากที่จะลืมเลือน และนี่คือสถานแสดงความสามารถแมวน้ำแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล จังหวัดตรัง สถานที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด น้ำเค็มเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและประเทศ รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล การจัดแสดงแบ่งออกเป็นสองส่วน 1 คือส่วนในสถานแสดงพันธุ์น้ำมากกว่า 60 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น รวมถึงมีบ่อแสดงกลางแจ้งที่จะจัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลที่พนในเขตน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลน้ำลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกที่พบในเขตร้อน นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยด้านทรัพยากรทางน้ำรวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้คอยบริการอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ของเด็กเล่น

2016-01-10 19:24:25

พิพิธภัณฑ์ของเล่นแห่งนี้ถูกจัดสร้างขึ้นโดย บริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตของเล่นจากไม้ยางพาราส่งออกรายใหญ่ของโลก เนื่องจากบริษัทมีแนวคิดที่มาจากนโยบายที่อยากคืนกำไรกลับสู่สังคมและชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ของเล่นขึ้น เมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2543 จนพิพิธภัณฑ์ของเล่นแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ และได้กลายเป็นสถานที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นชนิดต่าง ๆ ภายในมีทั้งส่วนจัดแสดงสื่อการเรียนการสอนของเด็กในแต่ละวัย ซึ่งทั้งหมดล้วนได้รับการควบคุมจากนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยเฉพาะ ส่วนจัดแสดงของเล่นชนิดต่าง ๆ อาทิ ของเล่นโบราณ ของเล่นพื้นบ้าน ของสะสมจากทั่วโลก ในส่วนนี้ยังถือเป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้เยี่ยมชมอย่างเด็กๆ ได้เป็นพิเศษ เนื่องจากทางบริษัทอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมได้ทดลองเล่นของเล่นทุกชิ้นได้ตามความพอใจ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมฝ่ายซ่อมแซมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เด็ก ๆ ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ มากกว่านั้นทางบริษัทยังได้จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลเด็ก ๆ ขณะกำลังเล่นเพลิน คุณพ่อคุณแม่จึงสามารถปลีกตัวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในส่วนอื่นๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาของของเล่นที่ทางบริษัททำการผลิตขึ้นในแต่ละปี พร้อมทั้งสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิตของเล่นของบริษัทไว้อย่างน่าสนใจอีกด้วย