ภาพที่น่าสนใจ

กระบี่

จำนวน 2 แห่ง

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม กระบี่

2016-01-21 12:06:05

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองทุ่ม ก่อตั้งโดยพระครูอาทรสังวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม เพื่อเป็นสถานที่เก็บลูกปัดและวัตถุโบราณ ซึ่งชุมชนคลองท่อมแต่โบราณนั้นเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ที่มีความชำนาญในการทำลูกปัดโบราณ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าด้วย โดยภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงชีวประวัติของบุคคลสำคัญ รวมถึงประวัติและวิวัฒนาการลูกปัดคลองท่อม ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้โบราณ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและดีงามของชาวบ้านคลองท่อม มาที่นี่ต้องดู! กำไลแก้ว และเครื่องประดับ ยุคโบราณ ที่ไม่อาจประเมินอายุได้

หอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านคลองประสงค์

2016-01-03 16:52:49

การจัดแสดงของหอพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เน้นไปที่กิจกรรมของชุมชนตำบลคลองประสงค์ ที่มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน คือ บ้านเกาะกลาง บ้านคลองประสงค์ บ้านคลองกำ และบ้านบางขนุน โดยแบ่งเป็น 19 กลุ่ม เช่น กลุ่มทำผ้าปาเต๊ะ กลุ่มทำอาหารทะเลแปรรูป กลุ่มทำเรือจำลอง โครงการจัดตั้งหอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านแห่งนี้ จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลนี้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลวัฒนธรรมพื้นบ้าน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ตลอดจนสามารถพัฒนาอาชีพพื้นถิ่นของชาวบ้านที่ทำกันอยู่ให้เป็นรูปธรรม ช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำ และยกระดับมาตรฐานการดำรงชีพของชาวบ้านให้สูงขึ้น มาที่นี่ต้องดู! กี่ทอผ้าขาวม้าโบราณ และผ้าปาเต๊ะทำมือ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของตำบลคลองประสงค์