1.    >  
  2. ติดต่อเรา   >  
  3. ที่อยู่และแบบฟอร์มติดต่อ

E-MAIL SUBMIT FORM ADDRESS & MAP

เลือกหน่วยงาน

เลือกหน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

e-mail

โทรศัพท์

ข้อความ

*กรุณาคลิกปุ่มตรวจสอบความเป็นมนุษย์ด้านบนเพื่อยืนยันว่าไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ละติจูด : 13.767397
ลองติจูด : 100.498604

โทรศัพท์ : 02 225 2777
โทรสาร : 02 225 2775

webmaster@ndmi.or.th