title-news-event

21


ก.พ. 2561


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

14

ก.พ.

Museum Infocus เดือนกุมภาพันธ์ 2561

มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

WHEN

14 กุมภาพันธ์ 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

กลับมาอีกครั้ง กับเสวนา "Museum Infocus 2018" วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์


เชิญผู้สนใจร่วมฟัง คิด ถาม ในซีรีส์การบรรยาย (กึ่ง) วิชาการ ที่ชวนทุกคนขบคิด เรียนรู้


และหาคำตอบไปด้วยกัน กับ 4 หัวข้อใหม่ 


 


ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)


ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง https://goo.gl/ZkqAWC 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 431, 432


------------------------------------



 • 22 กุมภาพันธ์ 2561 งานพิพิธภัณฑ์กับคนตาบอด : Audio Description
  เวลา 13.30-15.30 น. งานจากคนเสียงดีเพื่อคนตาบอด 
  อาจารย์ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรรมการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา




 • 22 กุมภาพันธ์ 2561 งานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้พิการ
  เวลา 15.30-17.30 น. เบญจวรรณ พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
  บุรินทร์ สิงห์โตอาจ นักการศึกษาอิสระ และ ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล นักการศึกษา มิวเซียมสยาม




 • 23 กุมภาพันธ์ 2561

  • ประวัติศาสตร์สร้างอะไรกับชีวิตมนุษย์
   เวลา 13.30-15.30 น. อาจารย์สิทธารถ ศรีโคตร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  •  Reenactment การจำลองประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ คอสเพลย์
   เวลา 15.30-17.30 น. พยัญชนะ ชลศรานนท์ และ ปิณฑี พานิชอัตรา
   กลุ่ม Reenactment





ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง https://goo.gl/ZkqAWC 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 431, 432

Relate

Museum inFocus 2015 - พิพิธภัณฑ์อาเซียนกับมรดกอาณานิคม

คำว่า “อาณานิคม” ได้เกิดขึ้นเมื่อประเทศทางตะวันตกได้ออกเดินทางเพื่อสำรวจดินแดนต่างๆ ที่อยู่ใกล้และไกลจากประเทศตัวเองซึ่งน่าจะเริ่มมาตั้งแต่โคลัมบัสได้ไปเจอดินแดนใหม่ ด้วยเหตุผลที่ประเทศทางตะวันตกได้เริ่มค้นหาดินแดนอื่น จึงทำให้เกิดคำว่าอาณานิคมขึ้น และเมื

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2017 - วันที่ 24 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้ที่ https://goo.gl/sR1RGa

25 มกราคม 2561

Museum inFocus 2016 - ท้องถิ่น ‘in’ Museum

ท้องถิ่น ‘in’ Museum เป็นปรากฏการณ์โหยหาอดีตกับ “ความต้องการด้านพิพิธภัณฑ์” ซึ่งคนในชุมชนปัจจุบันต้องการจะรื้อฟื้นอดีตที่เคยรุ่งเรืองของชุมชนตัวเองเพื่อแสดงต่อคนภายนอกให้รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น

8 กันยายน 2559

11-17

ส.ค.-ส.ค.

Museum infocus ครั้งที่ 4

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเสวนาคนทำงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ Museum infocus ครั้งที่ 4

7 สิงหาคม 2560

Museum inFocus 2016 - มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์: ความกระหายใคร่รู้และการบีฑา

การจัดแสดงภาพของมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์อาจหมายถึงความกระหายใคร่รู้และการบีฑาซึ่งหมายถึงการเบียดเบียน บีบคั้น หรือความเจ็บปวด

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2016 - หา ‘เรื่อง’ : กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ

หา ‘เรื่อง’ : กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ เริ่มจากนิยามของคำต่าง ๆ ที่มีความหมายเข้ากับเรื่องนี้

8 กันยายน 2559