title-news-event

22


ต.ค. 2560


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

30

พ.ค.

กิจกรรม "มหัศจรรย์ตำราพรหมชาติ"

มิวเซียมสยาม

WHEN

30 พฤษภาคม 2560 - 13 สิงหาคม 2560

กิจกรรมพิเศษประกอบนิทรรศการ "ไทยทำ...ทำทำไม" สัมผัสการ "การดูดวงตามตำราพรหมชาติ" ตำราแห่งการทำนายดวงชะตา
ผสมผสานความรู้ทางโหราศาสตร์ในแบบฉบับไทยทำ หมุนเวียนมาให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกันอย่างหลาหลาย ได้ดูดวงแบบจริงๆ จากหมอดูตัวจริง! • เดือน พ.ค.


  • 30 พ.ค. กิจกรรมดูดวง “คัมภีร์มหาสัตตเลข”(วันเปิดนิทรรศการ) • เดือน มิ.ย.


  • 7 มิ.ย. กิจกรรมดูดวง “หินเดินดาว” ผู้ร่วกิจกรรม 12 คน

  • 11 มิ.ย. กิจกรรมดูดวง “ไพ่ยิปซี” ผู้ร่วมกิจกรรม 12 คน

  • 25 มิ.ย. กิจกรรมดูดวง “ลายเซ็น” ผู้ร่วมกิจกรรม 12 คน • เดือน ก.ค.


  • 8 ก.ค. กิจกรรมดูดวง “ตัวเลข” ผู้ร่วมกิจกรรม 12 คน

  • 9 ก.ค. กิจกรรมดูดวง “โหราศาสตร์ไทย” ผู้ร่วมกิจกรรม 12 คน

  • 12 ก.ค. กิจกรรมดูดวง “ใบไม้นิรมิต” ผู้ร่วมกิจกรรม 12 คน • เดือน ส.ค.


  • 12 ส.ค. กิจกรรมดูดวง “โหงวเฮ้ง” ผู้ร่วมกิจกรรม 12 คน

  • 13 ส.ค. กิจกรรมดูดวง “ลายมือ” ผู้ร่วมกิจกรรม 12 คน
ร่วมกิจกรรมได้ตลอดช่วงจัดแสดงนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


เพื่อนๆ ที่สนใจ สามารถร่วมกิจกรรมได้ตามวิธีดังนี้ • ลงชื่อสำรองการร่วมกิจกรรม โดยแจ้งชื่อ-สกุล, เบอร์โทร และวันที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมาที่ Piyamas@ndmi.or.th

 • เมื่อได้รับอีเมลแล้ว ทางทีมงานจะแจ้งรอบเวลาให้ทราบ

 • หากไม่มาตามเวลาที่แจ้งไว้ ถือว่าสละสิทธิ์และเปิดให้ผู้ที่มาชมนิทรรศการที่ไม่ได้สำรองไว้เข้าร่วมแทน

 • สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน สำรองกิจกรรมต่อ 1 รอบเท่านั้น

Relate

01

เม.ย.

ภาพกิจกรรม “คนข้ามเพศ ตัวตน เหตุผลจากหัวใจ” #ITDoV2017

ในวันตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของคนข้ามเพศสากล (The International Transgender Day of Visibility 2017

4 เมษายน 2560

15-21

มิ.ย.-ส.ค.

มิวเซียมสยามมินิ

นิทรรศการฉบับมินิที่พร้อมจะไปทักทายเพื่อนๆ ทั่วประเทศ

9 สิงหาคม 2559

{ข่าวสารการอนุรักษ์} ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560

ขาวสารการอนุรักษจากห้องคลังโบราณวัตถุ, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

10 มีนาคม 2560

31

ส.ค.

ภาพกิจกรรมงานเสวนา Museum inFocus 2017 : Museum Game

"การถอดแนวคิดการออกแบบเกมสำหรับพิพิธภัณฑ์ และร่วมเล่นบอร์ดเกม" กระบวนการออกแบบเกมเพื่อนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

1 กันยายน 2560