1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. คลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์

โบราณวัตถุ

พาน

7 มิถุนายน 2559

พาน (หมายเลขวัตถุ - ndmi301)

ชามลายหอยสังข์

8 มิถุนายน 2559

ชามลายหอยสังข์ (หมายเลขวัตถุ - ndmi024 )

ผ้าซิ่นหมี่โลด(หมี่ลวด)

7 มิถุนายน 2559

ผ้าซิ่นหมี่โลด(หมี่ลวด) (หมายเลขวัตถุ - ndmi387)

คลังภาพเก่า

พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย)

13 ธันวาคม 2558

ภาพด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เรือนไทย

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง

13 พฤศจิกายน 2558

อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

13 พฤศจิกายน 2558

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

Muse Mag เล่ม 12

7 มิถุนายน 2560

"Muse Mag" นิตยสารสนุกคิดจากมิวเซียมสยาม

Muse Mag เล่ม 11

28 กุมภาพันธ์ 2560

Muse Mag Vol. 11 : คำพ่อสอน..ความดีที่พ่อทำ

จดหมายข่าวห้องคลังโบราณวัตถุ

{ข่าวสารการอนุรักษ์} ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560

10 มีนาคม 2560

ขาวสารการอนุรักษจากห้องคลังโบราณวัตถุ, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ตอนที่ 11 Muse Mobile จ.เพชรบุรี

7 มิถุนายน 2559

ออกอากาศ : 20 กรกฎาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 10 ค้าของป่า Part 3

7 มิถุนายน 2559

ออกอากาศ : 20 กรกฎาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

ตอนที่ 9 ค้าของป่า Part 2

18 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 13 กรกฎาคม 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

จดหมายเหตุ

Night at the museum ตอน โปรตุเกสสุดขอบโลก

7 มิถุนายน 2559

ตัวต่อกระดาษจำลอง งาน Night at the museum ตอน โปรตุเกสสุดขอบโลก

สมุดปริศนาสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

7 มิถุนายน 2559

สมุดปริศนาสำหรับเด็กอายุ3-5ปี

Muse Around The World

พิพิธภัณฑ์อังกฤษเร่งฝึกภัณฑารักษ์อิรักเพื่อรักษามรดกของประเทศ

18 สิงหาคม 2560

พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (British Museum) เตรียมสร้างโปรแกรมนําร่องส่งมืออาชีพด้านอนุรักษ์มรดกโลกเข้าไปใน อิรักเพื่อฝึกภัณฑารักษ์ท้องถิ่น ช่างเทคนิคด้านการอนุรักษ์ และนักโบราณคดีเพื่อปกป้องมรดกโลก