ห้องภาพเมืองสุรินทร์

สุรินทร์

2016-01-10 02:30:56

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

2016-01-10 09:55:21

บ้านจ๊างนัก

เชียงใหม่

2015-12-08 11:32:40

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดนาห้วย

ประจวบคีรีขันธ์

2016-01-03 15:23:34

พิพิธภัณฑ์จันเสน

นครสวรรค์

2015-12-08 11:47:02

บ้านขุนจำนงจีนารักษ์

สุพรรณบุรี

2015-12-13 20:52:25

พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร

2016-03-10 21:57:58

เรียงความประเทศไทย

13 มิถุนายน 2559

นิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” เป็นการบอกเล่าถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของภูมิภาคอุษาคเนย์ นับตั้งแต่สมัยแผ่นดิน “สุวรรณภูมิ” (3,000 ปีก่อน)...

นิทรรศการ "ไทยทำ...ทำทำไม"

23 สิงหาคม 2560

ไทย อยู่ ไทย กิน ไทย ใช้ ไทย เล่น ไทย บูชา ไทย สรรหา ไทย ประดิษฐ์

นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน

19 พฤศจิกายน 2558

ในช่วงเวลาที่ประชาคมอาเซียน กำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการในไม่ช้า หากเราย้อนกลับมาถามตัวเองเกี่ยวกับอาเซียน เรารู้จักอาเซียนขนาดไหน?

นิทรรศการ พม่าระยะประชิด

11 มีนาคม 2560

มิวเซียมสยาม ชวนมาประชิดพม่า ใน “พม่าระยะประชิด” นิทรรศการเกาะติดชีวิตเพื่อการสลายมโน ภายใต้แนวคิด Guest (’s) House พื้นที่เล็กๆ แห่งความเข้าใจ ที่การได้รู้จักคนอื่น จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น

ปฏิทิน 365 วัน เติมสีสันกันลืม

5 พฤศจิกายน 2558

แผ่นพับกิจกรรม D.I.Y. ปฏิทิน 365 วัน เติมสีสันกันลืม

ดำนาทุ่งพญาไท

4 มกราคม 2559

ภาพเจ้านายทำนาที่ทุ่งพญาไท ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่องการทำนาที่ทุ่งพญาไทซึ่งจัดเป็นนาหลวงมีเรื่องปรากฎในพระราชหัตถเลขา ในรัชกาลที่ 5 ที่พระราชทานเจ้าดารารัศมี ในตอนหนึ่งมีความว่า " กำลังคิดทำนาที่ปลายถนนซังฮี้ในทุ่ง ได้ลงมือซื้อควายเสร็จแล้ว "

พระราชประวัติรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี

16 พฤศจิกายน 2558

พระราชประวัติรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ประสูติ พ.ศ. 2468 ขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2489) มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/

6 ใน 13 กบฎ

9 มกราคม 2559

6 ใน 13 กบฎ ผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ถูกจับกุมและนำมาสู่การชุมนุมประท้วงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

เล่าเรื่องรูปบุคคลนั่งชันเข่า

18 ธันวาคม 2558

ภาพเล่าเรื่องรูปบุคคลนั่งชันเข่าสมัยทวารวดี (รายพุทธศตวรรษที่12-14)

เกมโดมิโน

25 พฤศจิกายน 2558

สนุกกับการเล่นและเรียนรู้รูปธงชาติและเครื่องแต่งกายประจำชาติในอาเซียนที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากอินเดีย-จีน และตะวันตกจน ทำให้มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่เหมือนคล้ายและแตกต่างกัน

ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ “เครื่องปั้นดินเผา”

25 พฤศจิกายน 2558

สื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้เพื่อกระตุ้นความคิดการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ภายในกล่องมีหนังสือคู่มือ เศษภาชนะดินเผาจำลอง สมุดกิจกรรม เกมการ์ดจับคู่ แผ่นซีดี E-Learning & Animation Game

เกมก่อร่างสร้างเรือนไทย

25 พฤศจิกายน 2558

สนุกกับการเรียนรู้ส่วนประกอบสำคัญของเรือน วิธีการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของเรือนไทยแบบภาคกลาง ทั้งพื้น ฝาประกน โครงหลังคาและการมุงกระเบื้อง

กำหนดการประชุม | Museum Forum 2017

1 สิงหาคม 2560

กำหนดการประชุม Museum Forum 2017

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

10.00 - 18.00 น.

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

หมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน)

 

ติดต่อ 02 225 2777 ต่อ 411

เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวันทำการ